Over
Klankschaalmassage

Klank en muziek werken direct fysiek op je in. Het effect van klank op het menselijke lichaam wordt meestal onderschat. Iedereen reageert op geluid en trilling. We zijn energie! Klankschalen kunnen uitstekend dienen als hulpmiddel bij ontspanning, meditatie en transformatie. In vele scheppingstradities over de hele wereld wordt een zuivere klank zelfs gezien als de bron van zichtbare en onzichtbare dingen.

 

Klankschaalmassage kan bijdragen aan een positieve levenskracht en een toegangspoort naar je innerlijke bron.

 

Klankschaalbehandelingen

Meer met klankschalen

Welzijn

Wat is er allemaal mogelijk met klank?

Wat zijn effecten van geluid?

 

Geluiden in onze omgeving zijn niet meer te vermijden, alhoewel we niet alles meer bewust ervaren, zijn er veel geluiden, trillingen en frequenties die doorlopend invloed op ons uitoefenen. Natuurlijk zijn de negatieve effecten van veel harde geluiden ons welbekend, zoals herrie van vliegtuigen, machines, verkeer, ronkende, bonkende en slijpende geluiden zijn schadelijk en kunnen een zeer vernietigende uitwerking op ons welbevinden en ons lichaam hebben. Maar ik denk ook aan de minder in het oog springende trillingsfrequenties van magnetronstralen, computers, mobiele telefoons en andere zaken, zoals grote zendmasten, waar we toch veelvuldig aan worden blootgesteld.

Ook vind ik het interessant dat elk wezen in de natuur zijn eigen geluid voortbrengt. Ook de wind en het water geeft geluid en alle klanken hebben een bepaalde uitwerking op ons, wat soms als prettig of als onprettig wordt ervaren.

Is het niet mooi dat harmonieuze klanken een helend effect kunnen teweegbrengen, en ons helpen weer in balans te komen. Woordeloze klanken brengen boodschappen over en worden door ons lichaam getransporteerd.

Klank en scheppingstradities

 

In de scheppingstradities over de hele wereld wordt klank gezien als de bron van zichtbare en onzichtbare dingen. Persoonlijk denk ik ook aan de AAA en AOUM meditatie als klank uiting van het scheppende universum. In veel mythen en scheppingsverhalen is de wereld gecreëerd door een oerklank. In het Christendom is een bekende uitspraak; ‘in den beginne was het woord…’ en het woord was GOD. Dat roept de vraag op:

Is het ‘Al dat is’ of ons universum een scheppende klank?

 

Het wijst erop dat de Lama’s in de Tibetaanse tempels een grondige kennis hadden van het begrip klank en ze zagen de scheppingskracht ervan in. Ze hebben zelfs aangegeven dat de kennis van het geluid een grote macht met zich meebrengt. 

 

De magie van klank

 

Diverse kunstenaars, wetenschappers en antroposofen hebben laten zien dat door de invloed van harmonieuze klank ook volmaakte vormen worden gecreëerd. Ook wel goddelijke geometrie genoemd.

 

Als kunstenaar vind ik het ook fascinerend om te zien hoe klanktrillingen invloed uitoefenen op materie. Er zijn experimenten uitgevoerd met glas of ijzerplaten, waar fijn zand op is gelegd. De trillingen verplaatsen zich door het geluid alle kanten op en vormen prachtige geometrische patronen.

Met diverse mengsels fijn zand zie je dat zand inderdaad een prachtig schouwspel weergeeft in reactie op de klanktrillingen.

Afhankelijk van de frequentie wordt steeds een andere vorm aangenomen. De Amerikaanse Barbara Hero heeft aan kunnen tonen dat de AUM klank ook een schitterend geometrisch figuur voortbrengt, vrijwel identiek aan een eeuwenoude Indiase Sri Yantra, een symbool dat een kosmische waarheid tot uitdrukking brengt.