Over
Klankschaalmassage

Klank en muziek werken direct fysiek op je in. Het effect van klank op het menselijke lichaam wordt meestal onderschat. Iedereen reageert op geluid en trilling. We zijn energie! Klankschalen kunnen uitstekend dienen als hulpmiddel bij ontspanning, meditatie en transformatie. In vele scheppingstradities over de hele wereld wordt een zuivere klank zelfs gezien als de bron van zichtbare en onzichtbare dingen.

 

Klankschaalmassage kan bijdragen aan een positieve levenskracht en een toegangspoort naar je innerlijke bron.

 

KlankschaalmassageKlankschaalbehandelingen

Meer met klankschalen

Welzijn

Wat is er allemaal mogelijk met klank?

Wat zijn effecten van geluid?

 

Geluiden in onze omgeving zijn niet meer te vermijden, alhoewel we niet alles meer bewust ervaren, zijn er veel geluiden, trillingen en frequenties die doorlopend invloed op ons uitoefenen. Natuurlijk zijn de negatieve effecten van veel harde geluiden ons welbekend, zoals herrie van vliegtuigen, machines, verkeer, ronkende, bonkende en slijpende geluiden zijn schadelijk en kunnen een zeer vernietigende uitwerking op ons welbevinden en ons lichaam hebben. Wat denk je van de minder in het oog springende trillingsfrequenties van magnetronstralen, computers, mobiele telefoons en andere zaken, zoals grote zendmasten, waar we toch veelvuldig aan worden blootgesteld.

 

Het is tevens interessant dat elk wezen in de natuur zijn eigen geluid voortbrengt. Ook de wind en het water geeft geluid en alle klanken hebben een bepaalde uitwerking op ons, wat soms als prettig of als onprettig wordt ervaren. De meeste burenruzies ontstaan vanwege geluidsoverlast....

 

Is het niet mooi dat harmonieuze klanken een helend effect kunnen teweegbrengen, en ons helpen weer in balans te komen. Heilzame klanken brengen coherente boodschappen over en worden door ons lichaam getransporteerd.

Klank en quantumfysica

 

Is het ‘Al dat is’ een scheppende klank?

In de scheppingstradities over de hele wereld wordt klank gezien als de bron van zichtbare en onzichtbare dingen. Persoonlijk denk ik ook aan de AAA en AOUM meditatie als de zuiverste klank uiting van het scheppende universum. In veel mythen en scheppingsverhalen is de wereld gecreëerd door een oerklank. Soundhealing wint steeds meer terrein. Ieder heeft een unieke stemklank.  Muziek en zang hebben een scheppende werking. Mijn favoriete helende stem is die van Mei-Lan Maurits; op Youtube te beluisteren.

 

Klank en muziek werken direct fysiek op je in. De klanken en trillingen die een klankschaal produceert, geeft een harmonieuze trilling door aan ons lichaam.

 

In de huidige wetenschap van de quantumfysica is het gemeengoed dat het gehele universum uit trilling bestaat. Alle materie kan worden teruggevoerd naar de allerkleinste deeltjes, het gedrag van de kleinste deeltjes zelf blijkt zelfs nog vreemder te zijn. Want de kwantumfysica onderzoekers hebben ontdekt dat de kern van een atoom 99,999999999% lege ruimte is. Leeg?

Atomen zijn samengesteld uit een scala aan energiefrequenties die een onzichtbaar onderling verbonden veld van informatie vormen.

Zo is elk ding (hoe hard en ondoordringbaar het materiele voorwerp ook mag lijken); gewoon intelligent bewustzijn, energie en informatie. De deeltjes subatomaire materie hebben de eigenschap ook steeds te verschijnen en te verdwijnen; naargelang er aandacht aan wordt gegeven. De reden dat fysieke dingen voor ons als vast overkomen, ook al is het grotendeels energie; is dat alle atomen op de zelfde snelheid vibreren als wij.

Omdat het kwantumveld een onzichtbaar informatieveld is, een frequentie buiten ruimte en tijd waaruit alle materiele dingen afkomstig zijn, en wat uit energie en bewustzijn bestaat, is alles wat wij als tastbaar ervaren ook aangesloten en onlosmakelijk deel van dit veld. Dit is de universele intelligentie die ons op dit moment leven geeft. Je autonoom zenuwstelsel laat je hart kloppen, pompt het bloed rond, elk van de 70 biljoen cellen in je lichaam voert tussen de 100.000 tot 6 biljoen functies per seconde uit! Dit doet je lichaam allemaal automatisch.

 

De magie van klank

 

Diverse kunstenaars, wetenschappers en antroposofen hebben laten zien dat door de invloed van harmonieuze klank ook volmaakte vormen worden gecreëerd. Ook wel goddelijke geometrie genoemd.

 

Als kunstenaar vind ik het ook fascinerend om te zien hoe klanktrillingen invloed uitoefenen op materie. Er zijn experimenten uitgevoerd met glas of ijzerplaten, waar fijn zand op is gelegd. De trillingen verplaatsen zich door het geluid alle kanten op en vormen prachtige geometrische patronen.

Met diverse mengsels fijn zand zie je dat zand inderdaad een prachtig schouwspel weergeeft in reactie op de klanktrillingen.

Afhankelijk van de frequentie wordt steeds een andere vorm aangenomen. De Amerikaanse Barbara Hero heeft aan kunnen tonen dat de AUM klank ook een schitterend geometrisch figuur voortbrengt, vrijwel identiek aan een eeuwenoude Indiase Sri Yantra, een symbool dat een kosmische waarheid tot uitdrukking brengt.